E-Belediye Uygulaması
Yeni Üyelik
TO SAMPAS MAYORSHIP,
CONTRACT OF INTERNET SERVICES UTILIZATION
?nternet ortam?nda ERGANI BELED?YE BASKANLI?I Bilgi ?slem Mudurlu?u'ne, taraf?mdan verilen bilgilerimin do?ru oldu?unu, bu bilgilere gore internet ortam?nda ERGANI BELED?YE BASKANLI?I bilgisayar sistemindeki kisisel bilgilerimi sorgulama ve di?er islemler icin ERGANI BELED?YE BASKANLI?I Bilgi ?slem Mudurlu?u taraf?ndan verilen ve taraf?mca de?istirilecek olan kullan?c? kodu ve kisisel sifrenin korunmas? ile internet uzerinden kredi kart? ile yapaca??m islemlerde her turlu riskin taraf?ma ait oldu?unu, ERGANI BELED?YE BASKANLI?I Bilgi ?slem Mudurlu?u'nun unutulmus, cal?nm?s veya kaybedilmis olan kullan?c? kodu ve kisisel sifremden, bunlar?n ucuncu kisiler taraf?ndan kullan?lmas?ndan ve sonuclar?ndan hicbir sekilde sorumlu olmad???n? kabul ediyorum.
 
Online Ziyaretçi Sayısı : 1